Jak dodać nową cechę

Cechy produktu pozwalają określić jego parametry. Są to niezmienne właściwości, dzięki którym klient ma możliwość wyszukania interesującego go asortymentu. Pozwala na to filtrowanie z użyciem cech produktów (np. po przekątnej ekranu, kolorze, wadze). W celu dodania nowej cechy produktu przechodzimy do: Panel Administratora -> Asortyment -> Cechy -> Dodaj cechę i wypełniamy dane cechy:

1 nazwa cechy – wyświetlana na stronie sklepu2 nazwa cechy wyświetlana jedynie w Panelu Administratora – pomocne przy używaniu tych samych nazw cech w różnych kategoriach3 przypisanie cechy do wybranej grupy pozwoli odpowiednio sformatować tabelkę z cechami w karcie produktu (np. grupa wymiary z cechami: długość, szerokość oraz wysokość) ≫ zobacz przykład

4 kategoria lub kategorie w których możliwe jest wybranie dodawanej cechy produktu

5 poszczególne warianty cechy mogą być wprowadzane w pole tekstowe (do każdego produktu osobno) lub możliwe jest ich wybieranie z listy (pojedynczy lub wielokrotny wybór)

6 dla cech z wariantami predefiniowanymi (wybór z listy) 5możliwe jest włączenie filtrowania z użyciem danej cechy

7 zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie danej cechy jako linku umożliwiającego klientowi przejście na listę produktów z włączonym filtrem który został kliknięty

8 zaznaczenie tej opcji włączy alfabetyczne sortowanie wartości (ignorując położenie poszczególnych pól danej cechy)

9 typ wprowadzanych danych – liczby lub ciąg znaków (wybranie prawidłowego typu umożliwi prawidłowe sortowanie)

10 poszczególne wartości danej cechy

Dodawanie cechy produktu

W przeciwieństwie do wariantów produktu nie ma potrzeby dodawania wszystkich wartości cechy w module zarządzania cechami – dodatkowe wartości mogą być dodane w każdej chwili przy edycji danego produktu w Panelu Administratora.