Grupy cech produktu

Grupowanie poszczególnych cech produktu sprawia, że tabelka na karcie produktu jest bardziej przejrzysta, łatwiejsza w interpretacji dla klienta i prostsza to zarządzania dla pracowników. Przykład takiej tabelki z cechami nieprzypisanymi do żadnej grupy 1i przypisanymi do dwóch różnych grup 2znajduje się poniżej.

Grupy cech produktu

Jeśli chcesz przeczytać jak dodać nową cechę produktu i ustawić jej grupę wejdź tutaj.