Jak ustawić rabat na kategorie

Należy przejść do  Marketing > Rabaty i kody.

Klikamy na link Ustaw rabat, który przekieruje na stronę konfiguracyjną nowego rabatu.

Następnie z listy rozwijanej Rodzaj wybieramy pozycję Rabat na produkty.

Do prawidłowej konfiguracji rabatu wymagane jest podanie następujących parametrów:

  • Nazwa rabatu – widoczna tylko w panelu
  • Wartość – wysokość procentowa rabatu
  • Aktywny – określamy, czy rabat ma być włączony czy wyłączony
  • Kategorie– po kliknięciu na link Wybierz wybieramy kategorie, na które ma obowiązywać rabat.

Po wypełnieniu formularza klikamy na Dodaj.