Jak zmienić obrazek kategorii

Dla każdej kategorii można ustawić obrazek.

Obrazek ten wykorzystywany jest tylko w dwóch przypadkach:

  • Jeśli kategoria wyświetlana jest w boksie.
  • Jeśli kategoria wyświetlana jest w rozwijanym menu.

Aby zmienić obrazek kategorii należy przejść do edycji kategorii (Asortyment > Kategorie) i w sekcji Obrazek wybrać plik i zapisać zmiany.

Obrazki należ przygotować w odpowiednich rozmiarach. System w trakcie wgrywania pliku na serwer nie modyfikuje jego wymiarów.