W jaki sposób sortowane są kategorii

Kategorie sortowane są alfabetycznie od A do Z.

Jeżeli zostanie uzupełnione dla kategorii pole Pozycja, to zostanie ona przesunięta w górę listy (będzie wyświetlana na początku).

Im większa wartość w polu Pozycja tym kategoria będzie wyżej.

Sposób sortowania dotyczy:

  • drzewa kategorii,
  • rozwijanego menu z kategoriami,
  • kategorii w boksach,
  • listach rozwijanych z strukturą drzewiastą kategorii.