Jak dodać komentarz produktu

Aby dodać komentarz do produktu należy przejść do Asortyment > Produkty.

Klikamy na wybrany produkt.

Przechodzimy do linku Dodaj komentarz.

Pojawi się formularz, w którym należy uzupełnić wymagane pola:

  • Autor – nazwa autora komentarza (autor jest widoczny dla klienta sklepu),
  • Treść komentarza
  • Ocena – należy kliknąć na dowolną gwiazdkę (skala ocen od 1 do 5)
  • Data zgłoszenia – kiedy został dodany komentarz (data jest widoczna dla klienta sklepu)
  • Zaakceptowany – tylko zaakceptowane komentarze wyświetlają się w sklepie.

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.

Wszystkie komentarze wyświetlają się w Sprzedaż > Komentarze.