Jak dodać serie do produktu

Aby dodać serie do produktu należy przejść do edycji produktu.

W tym celu wybieramy z menu Asortyment > Produkty.

Klikamy na produkt, aby przejść do jego edycji.

W sekcji Serie klikamy na link Wybierz (pojawi się nowe okno).

Zaznaczamy serie (można kilka na raz) i klikamy na guzik Ustaw (okno zostanie zamknięte).

Aby zapisać zmiany klikamy na guzik Zapisz.

Ustawianie serii kliku produktom na raz

Należy przejść do listy produktów (wybieramy z menu Asortyment > Produkty).

Zaznaczamy produkty, dla których będą dodawane serie.

Z listy akcji wybieramy opcję Ustaw serie (pojawi się nowe okno).

Zaznaczamy serie (można kilka na raz) i klikamy na guzik Ustaw (okno zostanie zamknięte).

Aby zmiany zostały zapisane klikamy na guzik Wykonaj.