Jak ustawić, aby opis produktu pokazywał się w innym języku

Aby opis produktu wyświetlał się w innym języku wymagane jest spełnienie kilku warunków:

  • odpowiednia konfiguracja modułu O sklepie > Języki,
  • ustawienie aktywnego języka, w jakim będą wprowadzane opisy,
  • dodanie opisu i nazwy produktu w innym języku.

Konfiguracja

Aby opisy produktów pojawiały się na sklepie w innym języku, należy odpowiednio skonfigurować sklep.

Należy przejść do O sklepie > Języki.

Klikamy na link Konfiguracja.

Zaznaczamy opcję Tłumacz asortyment w domyślnym języku.

Klikamy na Zapisz.

Od tego momentu jeżeli produkt będzie posiadał opis w innym języku to pojawi się on wtedy, gdy klient zmieni język na sklepie.

Jeżeli produktu nie będzie posiadał opisu w danym języku to nie wyświetli się on w sklepie.

Ustawianie aktywnego języka

Należy przejść do edycji języka (O sklepie > Języki).

Wybieramy język.

Zaznaczamy opcję Aktywny.

Klikamy na Zapisz.

Dodawanie nazwy produktu w innym języku

Należy przejść do edycji produktu (Asortyment > Produkty).

Wybieramy produkt.

Pod polem Nazwa należy kliknąć na ikonkę flagi języka.

Pojawi się dodatkowe okno z polem, w którym należy wprowadzić inną nazwę.

Po wprowadzeniu nazwy należy kliknąć na Zapisz.

Nie jest wymagane ponowne zatwierdzanie całego formularza produktu.

Dodawanie opisu produktu w innym języku

Należy przejść do edycji produktu (Asortyment > Produkty).

Wybieramy produkt i klikamy na link Opis.

Pod polem Opis należy kliknąć na ikonkę flagi języka.

Pojawi się dodatkowe okno z polem, w którym należy wprowadzić inny opis.

Po wprowadzeniu opisu należy kliknąć na Zapisz.

Nie jest wymagane ponowne zatwierdzanie całego formularza produktu.