Jak ustawić cenę dla hurtownika

Cenę hurtową można ustawić w edycji produktu w zakładce Marketing. Cenę wprowadzamy w pole Cena hurtowa.

Aby cena hurtowa była widoczna w sklepie należy przejść do Konfiguracja > Ceny, rabaty i zaznaczyć opcję Pokaż cenę hurtową. Jeżeli ta opcja będzie odznaczona, to tylko klienci oznaczeni jako Hurtownicy będą widzieć tą cenę.

Klient zalogowany jako Hurtownik będzie dokonywał zakupów po cenach hurtowych.

Aby nadać klientowi status hurtownika, należy przejść do edycji klient (Sprzedaż > Użytkownicy) w zakładkę Ustawienia sprzedaży i zaznaczy opcję Hurtownik.