Jak ustawić indywidualne ceny/rabaty dla klientów

Aby ustawić indywidualne ceny/rabaty należy przejść do edycji produktu.

W tym celu wybieramy z menu Asortyment > Produkty.

Wyszukujemy produkt i przechodzimy do jego edycji.

Klikamy na link Marketing.

W pola, które opisane są jako nazwy grup klientów wprowadzamy indywidualną cenę lub rabat.

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.