Jak ustawić produkt jako Nowość

Nowości (nowe produkty) w sklepie mogą być wyświetlane na 2 sposoby.

  • Automatycznie – lista produktów generowana jest na podstawie daty dodania produktu.
  • Manualnie – produktom należy ustawić status Nowość.

Automatyczne generowanie Nowości

Aby ustawić tę opcję należy przejść do Konfiguracja > Wygląd > Lista produktów.

W pole Liczba dni przez które produkt będzie wyświetlany jako Nowość należy wprowadzić dowolną wartość liczbową.

Po uzupełnieniu formularza klikamy na Zapisz.

Ustawianie statusu Nowość

Wybieramy z menu Asortyment > Produkty.

Wyszukujemy produkt i przechodzimy do jego edycji.

Klikamy na link Marketing.

W sekcji Oferta specjalna zaznaczamy opcję Nowość.

Aby zmiany zostały zapisane klikamy na Zapisz.

 

System może działać tylko w jednym trybie generowania Nowości.

Aby zmienić tryb należy przejść do Konfiguracja > Wygląd > Lista produktów.

Jeżeli w pole Liczba dni przez które produkt będzie wyświetlany jako Nowość wprowadzamy wartość to system będzie generował listę produktów automatycznie.

Po uzupełnieniu formularza klikamy na Zapisz