Jak ustawić produkt na stronie głównej

Produkt na stronie głównej można ustawić na 2 sposoby:

Ustawianie kilku produktów na raz

Należy przejść do listy produktów (wybieramy z menu Asortyment > Produkty).

Na liście produktów w kolumnie Str. główna zaznaczamy opcję, jeśli produkt ma się pojawić na stronie głównej.

Zaznaczamy produkty, którym mają zostać zapisane zmiany.

Z listy akcji wybieramy Zmień i klikamy na Wykonaj.

Ustawianie pojedynczego produktu na stronę główną

Należy przejść do listy produktów (wybieramy z menu Asortyment > Produkty).

Wybieramy produkt do edycji.

Klikamy na link Marketing.

W formularzu zaznaczamy opcję Pokaż na stronie głównej.

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.

Ustawienie to działa jedynie w boksach: Polecamy, Promocje, Nowości i W przygotowaniu.