Jak ustawić rabat ilościowy

Aby ustawić rabat ilościowy należy przejść do edycji produktu.

W tym celu wybieramy z menu Asortyment > Produkty.

Wyszukujemy produkt i przechodzimy do jego edycji.

Klikamy na link Marketing.

W sekcji Rabat ilościowy wprowadzamy przedziały od i do oraz obowiązujące na nie ceny lub rabaty (można dodać kilka przedziałów).

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.

Blokowanie rabatu ilościowego dla klientów detalicznych

Domyślnie rabat ilościowy jest aktywny dla wszystkich klientów. Można ograniczyć jego działanie tylko dla klientów hurtowych.

W tym celu należy przejść do Konfiguracja > Ceny, rabaty.

W formularzu zaznaczamy opcję Naliczaj rabat ilościowy tylko hurtownikom.

Aby zmiany zostały zapisane klikamy na Zapisz.

Sposób działania

W trakcie zmiany ilości na karcie produktu cena zostanie automatycznie przeliczona wg nowych ustawień.

W koszyku po zmianie ilości należ kliknąć na guzik Przelicz koszyk.