Jak ustawić stały rabat na produkt

Aby ustawić stały rabat na produkt należy przejść do edycji produktu.

W tym celu wybieramy z menu Asortyment > Produkty.

Wyszukujemy produkt i przechodzimy do jego edycji.

Klikamy na link Marketing.

W pole Stały rabat wprowadzamy nową wartość (pole przyjmuje wartości od 0 do 100).

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.