Jak ustawić status dostawy produktu

Wybieramy z menu Asortyment > Produkty.

Wyszukujemy produkt i przechodzimy do jego edycji.

Klikamy na link Płatność i dostawa.

Z listy rozwijanej Status dostawy wybieramy status.

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.