Jak ustawić/usunąć promocję na produkt

Promocję na produkt można ustawić w dwóch miejscach.

Ustawianie promocji dla kliku produktów na raz

Należy przejść do listy produktów (wybieramy w menu Asortyment > Produkty).

Na liście produktów w kolumnie Promocja wprowadzamy cenę promocyjną.

Zaznaczamy produkty, które mają zostać zapisane.

Z listy akcji wybieramy Zmień i klikamy na Wykonaj.

Ustawianie promocji dla jednego produktu

Należy przejść do listy produktów (wybieramy w menu Asortyment > Produkty).

Wyszukujemy produkt i przechodzimy do jego edycji.

Klikamy na link Marketing.

W pole Cena promocyjna wprowadzamy nową cenę.

Po uzupełnieniu formularza klikamy na Zapisz.