Jak włączyć „Lubię to” na karcie produktu

Należy wybrać z menu Konfiguracja > Wygląd.

Klikamy na zakładkę Karta produktu.

W sekcji Informacje o produkcie zaznaczamy opcję Lubię to!

Aby zmiany zostały zachowane klikamy na Zapisz.