Jak włączyć opcję „Zapytaj o cenę”

Należy przejść do edycji produktu i zaznaczyć opcję Ukryj cenę. Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie opcji Zapytaj o cenę.

Klient może wysłać formularz do sklepu z zapytaniem o cenę produktu. Lista zapytań jest widoczna w panelu sklepu w module Sprzedaż > Zapytania o produkt.

Dodatkowo administrator sklepu zostanie powiadomiony o tym fakcie poprzez powiadomienie e-mail. Powiadomienie zostanie wysłanie na adres e-mail, na jaki administrator loguje się do panela.