Jak wyłączyć komentarze produktów

Aby wyłączyć komentarze produktów należy wykonać dwie operacje.

Blokada wyświetlania komentarzy

Należy wybrać w menu Konfiguracja > Wygląd > Karta produktu

Przewijamy formularz do sekcji Zakładki i odznaczamy opcję Komentarze.

Aby zmiany zostały zachowamy klikamy na Zapisz.

Blokada wysyłania zaproszeń do komentowania

Należy wybrać w menu Konfiguracja > Zamówienia.

Odznaczamy opcję Wyślij prośbę o komentarze po zamknięciu zamówienia.

Aby zmiany zostały zachowamy klikamy na Zapisz.