Jak zmienić główną kategorię produktu

Aby zmienić główną kategorię produktu należy przejść do edycji produktu.

W tym celu wybieramy z menu Asortyment > Produkty.

Klikamy na produkt, aby przejść do jego edycji.

W sekcji Kategorie zamaczany kategorię, która ma być główna.

Aby zapisać zmiany klikamy na guzik Zapisz.

Ustawianie kategorii głównej kliku produktom na raz

Należy przejść do listy produktów (wybieramy z menu Asortyment > Produkty).

Zaznaczamy produkty, dla których będzie zmieniana kategoria.

Z listy akcji wybieramy opcję Ustaw kategorie (pojawi się nowe okno).

Wybieramy z drzewa nową kategorię i klikamy na guzik Ustaw (okno zostanie zamknięte).

Aby zmiany zostały zapisane klikamy na guzik Wykonaj.