Jak zmienić kolejność filtrów

Filtry mogą być sortowane automatycznie lub ręcznie.

Ręczne sortowanie filtrów

Przechodzimy do Asortyment > Cechy

Wybieramy z listy cechę do edycji.

Przewijamy formularz do sekcji Wartości.

Najeżdżamy kursorem myszy na opcję, który chcemy przesunąć, wciskamy lewy przycisk myszy i przesuwamy w górę lub w dół.

Puszczamy lewy przycisk myszy, gdy opcja jest już na swoim miejscu.

Po zmianie kolejności klikamy na Zapisz.

Automatyczne sortowanie filtrów

Filtry mogą być sortowane alfabetycznie.

W tym celu należy przejść do Asortyment > Cechy.

Wybieramy z listy cechę do edycji.

Zaznaczamy opcję Alfabetyczne sortowanie.

Jeżeli włączona jest opcja alfabetycznego sortowanie, to system będzie ignorował ręcznie posortowane wartości.

Dodatkowo z listy rozwijanej Typ danych można wskazać rodzaj wprowadzanych wartości, tak aby system mógł dobrać najlepszy algorytm sortowania.

Po zmianie kolejności klikamy na Zapisz.