Jak zmienić stawkę VAT kilku produktom na raz

Wybieramy z menu Asortyment > Produkty.

Zaznaczmy produkty, którym chcemy zmienić stawkę VAT.

Z listy akcji Wybieramy Zmień stawkę VAT (pojawi się nowe okno).

Wybieramy z listy nowy VAT i klikamy Ustaw (okno zostanie zamknięte).

Aby zmiany zostały zapisane klikamy na Wykonaj.