W jaki sposób generowane są bestsellery

Bestsellery (najlepiej sprzedające się produkty) mogą być wyświetlane na 2 sposoby:

  • Automatycznie – lista produktów tworzy się na podstawie zamówień i sprzedanych produktów.
  • Manualnie – produktom należy ustawić status Bestseller.

Automatyczne generowanie bestsellerów

Aby ustawić tę opcję należy przejść do Konfiguracja > Wygląd > Lista produktów.

Z listy rozwijanej Sposób generowania bestsellerów wybieramy opcję Sprzedane produkty.

Po uzupełnieniu formularza klikamy na Zapisz.

Ustawianie statusu Bestseller

Wybieramy z menu Asortyment > Produkty.

Wyszukujemy produkt i przechodzimy do jego edycji.

Klikamy na link Marketing.

W sekcji Oferta specjalna zaznaczamy opcję Bestseller.

Aby zmiany zostały zapisane klikamy na Zapisz.

 

System może działać tylko w jednym trybie generowania bestsellerów

Aby zmienić tryb należy przejść do Konfiguracja > Wygląd > Lista produktów.

Z listy rozwijanej Sposób generowania bestsellerów wybieramy odpowiedni tryb.

Po uzupełnieniu formularza klikamy na Zapisz.