W jaki ustawić cenę produktu z wariantem

Cena dla produktów z wariantem może zostać ustawiona na kilka sposobów:

Nie wprowadzamy żadnej ceny, jeżeli wariant nie modyfikuje ostatecznej ceny produktu.

Jeżeli wariant modyfikuje cenę, to można mu ją ustawić na 2 sposoby:

  1. Ustawiamy ostateczną cenę sprzedaży (taka cena zastąpi cenę bazową produktu)
  2. Ustawiamy cenę cząstkową. Taka cena musi być poprzedzona znakiem „+”  (plusa). Zostanie ona dodana do ceny bazowej produktu. Jeżeli produkt będzie posiadał kilka  wariantów z cenami cząstkowymi to zostaną one ze sobą zsumowane.

Instrukcja, jak dodać wariant do produktu