Dodawanie wariantu produktu

Warianty produktu umożliwiają klientowi wybranie interesującej go wersji danego produktu. Ułatwia to zarządzanie produktami i eliminuje konieczność dodawania tego samego produktu kilka razy, ze zmienionym parametrem (np. różnych wariantów kolorystycznych). W celu dodania nowego wariantu produktu przechodzimy do: Panel Administratora -> Asortyment -> Warianty -> Dodaj wariant i wypełniamy dane wariantu:

1 nazwa wariantu produktu

2 kategoria lub kategorie produktów w których możliwe jest dodanie tego wariantu do produktu

3 sposób wyświetlania wyboru wariantu na karcie produktu – lista rozwijana lub wypunktowana

4 sposób wyboru dostępnych wartości wariantu przy dodawaniu do danego produktu – wybór z dodanych wartości lub dodawanie nowych do każdego produktu

5 przy wybraniu Opcje do wyboru 4należy dodać domyślne wartości przypisane do wariantu

W przeciwieństwie do cech produktu nie ma możliwości dodawania nowych wartości wariantu z poziomu edycji produktu w Panelu Administratora – wszystkie możliwe wartości danego wariantu muszą być przypisane bezpośrednio przy dodawaniu wariantu lub poprzez jego edycję.

Dodawanie wariantu produktu