Jak nadać paczkę przez GLS

Aby nadać paczkę przez GLS wymagana jest prawidłowa konfiguracja modułu (Instrukcja, jak skonfigurować integrację z GLS).

Wybieramy w menu Wysyłki > GLS.

Pojawi się lista zamówień, które zostały złożone w sklepie z opcją dostawy przez GLS.

Tabela prezentuje następujące informacje (wg kolumn):

 • Numer paczki – numer paczki nadany przez system
 • Adres – gdzie ma zostać dostarczona paczka
 • Data nadania – kiedy paczka została nadana
 • Zamówienie – numer zamówienia
 • Raport – czy został już wygenerowany raport
 • Akcje – udostępnia dodatkowe funkcje dla każdej paczki
  • ico-add Nadawanie paczki – po kliknięciu pojawi się formularz nadawania paczki
  • ico-edit Podgląd paczki
  • ico-pdf Druk etykiety

Aby nadać paczkę należy kliknąć w kolumnie Akcje na ikonkę ico-add.

Pojawi się formularz, w którym system automatycznie wypełni pola na podstawie informacji z zamówienia i domyślnej konfiguracji:

 • Waga – całkowita waga produktów w paczce
 • Data nadania – kiedy paczka ma zostać nadana
 • Uwagi na etykiecie – dodatkowe informacje na umieszczone na etykiecie
 • Za pobraniem – czy paczka ma być odebrana za pobraniem
 • Wartość paczki – wartość paczki (podajemy zawsze, gdy jest za pobraniem)
 • Sekcja Odbiorca – wprowadzamy adres dostawy

Można również wybrać pozostałe usługi dodatkowe.
Należy pamiętać, że nie dla każdego kodu pocztowego wszystkie usługi są dostępne.

Po wypełnieniu formularza klikamy na Nadaj paczkę.

Generowanie potwierdzenia nadania

Po nadaniu paczek należy wygenerować potwierdzenie nadania.

W tym celu należy na liście paczek (Wysyłki > GLS) zaznaczyć paczki (powinny podświetlić się na jasno żółty kolor) i z listy akcji wybrać opcję Potwierdzenie nadania.

Aby raport się wygenerował klikamy na Wykonaj.

Lista wszystkich raportów dostępna jest pod linkiem Raporty (Wysyłki > GLS > Raporty).