Jak skonfigurować integrację z DHL

Wybieramy w menu Konfiguracja > Dostawa.

Na liście dostaw klikamy na DHL.

W edycji dostawy klikamy na zakładkę Integracja.

W formularzu podajemy następujące informacje:

  • Login i Hasło – należy zgłosić się do centrum obsługi DHL w celu uzyskania danych do logowania
  • Numer klienta, który będzie obciążony kosztami 
  • Typ paczki
  • Zmień status po nadaniu paczki – status zamówienia, który zostanie ustawiony po wygenerowaniu etykiety
  • Wyślij numer przesyłki po nadaniu w systemie – klient może automatycznie otrzymywać powiadomienie o numerze paczki. Dzięki temu będzie mógł samodzielnie kontrolować jej status
  • Typ etykiety – format generowanych etykiet w pdf-ie
  • Sekcja Nadawca – informacje o nadawcy umieszczane na paczce

Aby zmiany zostały zachowane klikamy na Zapisz.