Jak sprawdzić status paczki DHL

Aby sprawdzić status paczki należy wybrać z menu Wysyłki > DHL.

Zaznaczamy paczki na liście (powinny podświetlić się na jasno żółty kolor).

Z listy akcji wybieramy opcję Sprawdź status i klikamy na Wykonaj.

W trakcie sprawdzania system pobierze nowe statusy paczek i zaktualizuje je na liście.