Jak ustawić maksymalną kwotę pobrania

Maksymalną kwotę pobrania można ustawić na 2 sposoby:

  1. Indywidualnie dla każdej formy dostawy
  2. Poprzez edycję płatności Za pobraniem

Indywidualne ustawianie maks. kwoty pobrania

Należy przejść do Konfiguracja > Dostawa

Wybieramy dostawę do edycji.

Klikamy na zakładkę Koszty.

W pole Maksymalna kwota pobrania wprowadzamy wartość większą od zera.

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.

Edycja płatności Za pobraniem

Należy przejść do Konfiguracja > Płatności.

Wybieramy płatność Za pobraniem i przechodzimy do jej edycji.

W pole Pokaż wg wartości koszyka wprowadzamy maksymalną wartość produktów w koszyku, do jakiej ma być aktywna płatność.

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.

W przypadku wykorzystania dwóch sposobów to wyższy priorytet maja ustawianie indywidualne.
Po przekroczenie limitu płatność Za pobraniem nie będzie dostępna w koszyku.