Jak ustawić opis dostawy w koszyku

Należy przejść do Konfiguracja > Dostawa.

Wybieramy formę dostawy i przechodzimy do jej edycji.

W edycji klikamy na zakładkę Opis.

W pole Opis wprowadzamy opis dostawy i klikamy na Zapisz.