Jak ustawić gabaryty dla Paczkomatów

Gabaryt paczki można ustawić indywidualnie dla każdego produktu.

Jeżeli produkt nie będzie posiadał ustawionego gabarytu to w koszyku zostanie automatycznie nadany domyślny gabaryt.

Nadanie gabarytu jest bardzo ważne, gdyż wpływa na koszt dostawy oraz dostępność Paczkomatów w koszyku.

Ustawianie domyślnego gabarytu

Aby ustawić domyślny gabaryt na wszystkie produkty należy przejść do Konfiguracja > Dostawa.

Wybieramy Paczkomaty i przechodzimy do edycji dostawy.

W edycji klikamy na zakładkę Integracja.

Z listy Domyślny gabaryt wybieramy pożądaną opcję.

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.

Ustawianie gabarytu dla produktu

Z menu wybieramy Asortyment > Produkty.

Wyszukujemy produkt i przechodzimy do jego edycji.

W edycji klikamy na link Płatność i dostawa.

Zaznaczmy opcję Odbiór w Paczkomatach.

Aktywne zostaną pola, w które należy wprowadzić ilość produktu jaka zmieści się w opakowanie danego gabarytu.

Jeżeli ilość produktu w koszyku zostanie przekroczona (będzie powyżej limitu), Paczkomaty zostaną zablokowane w całym koszyku.

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.

Rozmiary gabarytów