Jak wydrukować etykietę paczki GLS

Wybieramy z menu Wysyłki > GLS.

Na liście paczek klikamy na ikonkę ico-pdf.

Pojawi się okienko, aby pobrać plik z etykietą.

Etykiety generowane są do pliku PDF.

Drukowanie etykiet dla wielu paczek na raz

Należy przejść do listy raportów. W tym celu wybieramy w menu Wysyłki > GLS i klikamy na link Raporty.

W kolumnie Etykiety klikamy na ikonkę ico-pdf  (pojawi się okno, aby pobrać plik PDF).

Plik zawiera listę wszystkich paczek dla wybranego raportu.

Instrukcja, jak zmienić typ etykiety GLS