Jak zablokować płatność dla wybranej formy dostawy

Przechodzimy do Konfiguracja > Dostawa.

Klikamy na wybraną dostawę i przechodzimy w zakładkę Koszty.

W sekcji Obsługiwane płatności zaznaczamy tylko te płatności, które mają być aktywne z wybraną formą dostawy.

Można również podać dodatkową opłatę, która zostanie doliczona do głównego kosztu dostawy.

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.