Jak zmienić typ etykiety DHL

Wybieramy z menu Konfiguracja > Dostawa.

Klikamy na DHL i przechodzimy do edycji dostawy.

W edycji klikamy na zakładkę Integracja.

Z listy rozwijanej Typ etykiety wybieramy jedna z dostępnych opcji:

  • List przewozowy
  • Etykieta BLP w formacie PDF
  • Etykieta BLP w formacie drukarek Zebra

Aby zmiany zostały wprowadzone klikamy na Zapisz.

Instrukcja, jak wydrukować etykietę DHL