Jak włączyć alerty magazynowe

Alerty magazynowe to powiadomienia, które otrzymują administratorzy w momencie, gdy produkt zostanie zdjęty ze stanu i jego aktualna ilość osiągnie limit, aby te powiadomienia wysłać. Alerty wysyłane są również wtedy, gdy moduł Konfiguracja > Magazyn jest włączony, czyli wtedy, kiedy system będzie monitorował ilość produktu w magazynie.

Także, aby włączyć alerty należy:

  • W Konfiguracja > Magazyn zaznaczyć opcję Włącz magazyn.
  • W edycji produktu określić limit stanu, po którym mają być wysyłane powiadomienia. W tym celu należy uzupełnić pole Alert magazynowy.
  • Wskazać administratorów, którzy będą otrzymywać alerty. W tym celu należy przejść do edycji administratora w O sklepie > Pracownicy i w sekcji Powiadomienia zaznaczyć Alerty magazynowe.