Kiedy system zdejmuje produkt ze stanu

Jeżeli jest włączony moduł Magazyn (Konfiguracja > Magazyn) to system po złożeniu zamówienia zdejmie dany produkt z magazynu w ilości takiej, w jakiej został kupiony.

Stan magazynowy produktu jest również aktualizowany w momencie edycji zamówienia.

Jeżeli produkt zostanie usunięty z magazynu to jego ilość powróci do magazyn.

Jeżeli zmienimy ilość produktu w zamówieniu to również magazyn zostanie zaktualizowany o odpowiednią ilość.

Jeżeli dodamy produkt do zamówienia to jego stan w magazynie zostanie pomniejszony o zakupioną ilość.

Jak ręcznie zmienić ilość produktu

Aby zmienić ilość produktu należy wejść do edycji danego produktu i podać wartość w polu Ilość.