Jak skonfigurować PayByNet

Aby połączyć sklep z serwisem PayByNet wymagana jest rejestracja w systemie.

Informacje o sposobie rejestracji można uzyskać na tej stronie: http://paybynet.pl/kontakt

Po podpisaniu umowy z serwisem zostaną przekazane dane (Identyfikator i Hasło) do panela PayByNet znajdującego się pod adresem: https://pbn.paybynet.com.pl/PayByNet/login.do

Konfiguracja po stronie sklepu

Po uzyskaniu identyfikatora przechodzimy do Konfiguracja > Płatności.

Wybieramy płatność PayByNet .pl i przechodzimy do jej edycji.

Klikamy na zakładkę Integracja.

Wypełniamy formularz:

  • Identyfikator sprzedawcy – uzyskany od PayByNet
  • Klucz szyfrujący – należy wprowadzić własny klucz i przekazać je obsłudze PayByNet

Po uzupełnieniu formularza klikamy na Zapisz.

Przekazywanie adresów powrotu

Jedyny adres jaki trzeba przekazać to Adres raportów.

Pozostałe adresy przekazywane są automatycznie w trakcie każdej transakcji.