Jak skonfigurować zPay

Aby połączyć sklep z serwisem zPay wymagana jest rejestracja w systemie.

Rejestracji można dokonać pod tym adresem: https://zpay.pl/ecommerce/registration

Konfiguracja po stronie zPay

Po potwierdzeniu rejestracji należy przejść na adres: https://zpay.pl/epanel

Logujemy się do epanela podając Merchant ID i Hasło przekazane przez zPay.

Po zalogowaniu się klikamy na zakładkę Dane.

Przewijamy stronę do sekcji Twoje sklepy i przy nazwie sklepu klikamy na link Pokaż (pojawi się strona z potrzebnymi parametrami połączenia).

W sekcji Dane sklepu kopiujemy parametry:

  • POS_ID
  • Klucz autoryzacyjny 1
  • Klucz autoryzacyjny 2

Konfiguracja po stronie sklepu

Po skopiowaniu parametrów logujemy się do panela sklepu i przechodzimy do Konfiguracja > Płatności.

Wybieramy płatność zPay i przechodzimy do jej edycji.

Klikamy na zakładkę Integracja.

W formularzu wprowadzamy parametry skopiowane z epanela zPay.

Klikamy za Zapisz.

Przekazanie adresów powrotu

Kopiujemy adres, które znajdują się w panelu sklepu w konfiguracji płatności zPay.

Aby przekazać adresy należy w epanelu zPay przejść do konfiguracji Twojego sklepu (to samo miejsce, skąd zostały skopiowane parametry połączenia).

Klikamy na link Edytuj Ustawienia sklepu (pojawią się 3 pola, w które trzeba wprowadzić adresy powrotu).

Po wprowadzeniu adresów klikamy na guzik Zapisz

Konfiguracja gotowa!