Jak ustawić opis płatności w koszyku

Należy przejść do Konfiguracja > Płatności.

Wybieramy formę płatności i przechodzimy do jej edycji.

W edycji klikamy na zakładkę Opis.

W pole Opis wprowadzamy opis płatności i klikamy na Zapisz.