Czy można zmienić podstawę do naliczania rabatu

Tak, jest taka możliwość.

Rabat może być odliczany od ceny netto lub brutto.

Aby zmienić to ustawienie należy przejść do Konfiguracja > Ceny, rabaty i z listy rozwijanej Podstawa do naliczania rabatu wybrać odpowiedni typ ceny.

Po uzupełnieniu formularza klikamy na Zapisz.