Jak odliczyć rabat od ceny promocyjnej

Domyślnie sklep blokuje odliczanie rabatu od ceny promocyjnej lub hurtowej.

Aby można było w taki sposób odliczać rabaty należy przejść do Konfiguracja > Ceny, rabaty.

W formularzu zaznaczamy opcję Odliczaj rabat od cen promocyjnych i hurtowych.

Po uzupełnieniu formularza klikamy na Zapisz.

Opcja ma wpływ na obliczanie cen wszystkich produktów.