Jak włączyć wyświetlanie dwóch rodzajów cen

System sklepu umożliwia prezentację ceny w dwóch rodzajach: netto i brutto.

Aby włączyć wyświetlanie dwóch rodzajów cen należy przejść do Konfiguracja > Ceny, rabaty i zaznaczyć opcję Wyświetl dwa rodzaje cen.

Dodatkowo należy ustawić, która z tych cen ma być ceną główną. W tym celu wybieramy rodzaj ceny z listy rozwijanej obok napisu  Wyświetl dwa rodzaje cen.