Jak włączyć wyświetlanie starej ceny i rabatów

Stara cena to cena przed rabatem (zazwyczaj przekreślona).

Aby była widoczna obok aktualnej ceny zakupu należy przejść do Konfiguracja > Ceny, rabaty i zaznaczyć opcję Pokaż starą cenę.

Aby włączyć rabat obok ceny należy zaznaczyć opcję Pokaż uzyskany rabat.

Dodatkowo można określić w jakiej formie ma być prezentowany. W polu Wyświetl rabat jako należy ustawić pożądana opcję.