Jak zablokować ceny w sklepie

Ceny w sklepie można zablokować na kilka sposobów.

Blokada cen wszystkich produktów

Należy przejść do Konfiguracja > Ceny, rabaty i odznaczyć opcję Pokaż ceny w sklepie.

Blokada cen dla niezalogowanych

W tym celu należy przejść do Konfiguracja > Ceny, rabaty i zaznaczyć opcję Tylko zalogowani klienci widzą ceny.
Dopiero po zalogowaniu się w sklepie, ceny zostaną wyświetlone. Opcja ta spowoduje również blokadę zakupów dopóki klient się nie zaloguje.

Blokada cen dla poszczególnych produktów

Należy przejść do edycji produktu i zaznaczyć opcję Ukryj cenę. Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie opcji Zapytaj o cenę.
Klient może wysłać formularz do sklepu z zapytaniem o cenę produktu. Lista zapytań jest widoczna w panelu sklepu w module Sprzedaż > Zapytania o produkt.
Dodatkowo administrator sklepu zostanie powiadomiony o tym fakcie poprzez powiadomienie e-mail. Powiadomienie zostanie wysłanie na adres e-mail, na jaki administrator loguje się do panela.

Blokada cen hurtowych

Ceny hurtowe (ceny dla hurtownika) mogą zostać zablokowane i wyświetlane tylko dla klientów posiadających status hurtownika.

W tym celu należy przejść do Konfiguracja > Ceny, rabaty i odznaczyć opcję Pokaż cenę hurtową.

Aby nadać klientowi status hurtownika, należy przejść do edycji klient (Sprzedaż > Użytkownicy) w zakładkę Ustawienia sprzedaży i zaznaczy opcję Hurtownik.

Cenę hurtową można ustawić w edycji produktu w zakładce Marketing. Cenę w wprowadzamy w pole Cena hurtowa.