Jak zmienić typ cen wprowadzanych do produktu

Dla produktu można wprowadzić cenę tylko netto lub brutto.

Drugi typ zostanie automatycznie obliczony na podstawie ceny głównej i stawki VAT.

Aby ustawić główny typ w jakim będą wprowadzane ceny należy przejść do Konfiguracja > Ceny, rabaty i w polu Typ wprowadzanej ceny produktu wybrać pożądaną wartość.

Po wyplenieniu formularza klikamy na Zapisz.