Jak dodać nową stawkę VAT

Aby dodać nową stawkę VAT należy przejść do modułu Konfiguracja > Stawki VAT.

Po czym klikamy na link Dodaj stawkę VAT

W pole Wartość wprowadzamy nową stawkę i klikamy na Dodaj.