Jak ustawić zmianę waluty po zmianie języka w sklepie

W trakcie zmiany języka w sklepie można wymusić, aby ceny prezentowane były w innej walucie niż waluta domyślna.

W tym celu należy przejść do edycji języka (O sklepie > Języki).

Wybieramy język.

Z listy rozwijanej Domyślna waluta wybieramy dowolną opcję.

Klikamy na Zapisz.