Jak dodać link do górnego menu

Aby dodać link do górnego menu należy przejść do Konfiguracja > Wygląd > Nagłówek.

W sekcji Strony informacyjne zaznaczamy linki, które mają się pokazać w menu.

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.

Aby pojawiły się dodatkowe linki w sekcji Strony informacyjne, należy przejść do modułu Moduły > Strony informacyjne i dodać nową stronę.