Jak włączyć przeglądanie oferty wg kategorii

Standardowy schemat przeglądania oferty opiera się na drzewku kategorii umieszczonym zazwyczaj w lewej części strony. Kliknięcie w gałąź kategorii powoduje rozwinięcie się podkategorii oraz przeładowanie listy produktów.

Drugi sposób nawigacji po ofercie różni się tym, iż w miejscu gdzie przeładowywała się lista produktów pojawiają się boksy z kategoriami. Boks może zawierać obrazek i nazwę kategorii. Jeżeli dana kategoria nie posiada już gałęzi potomnych, to dopiero wtedy  zostanie wyświetlona lista produktów.

Aby ustawić inny schemat przeglądania oferty należy przejść do Konfiguracja > Wygląd > Lista produktów i zaznaczyć opcję Pokaż produkty po rozwinięciu ostatniego poziomu kategorii.

Po wypełnieniu formularza klikamy na Zapisz.