Jak wyświetlić kategorie w boksach

Kategorie w boksach mogą wyświetlać się w dwóch różnych przypadkach.

Kategorie w boksach na stronie głównej

Aby włączyć tą opcję należy przejść do Konfiguracja > Wygląd > Strona główna i zaznaczyć w sekcji Środkowa kolumna boks Kategorie w boksach.

Dodatkowo należy przejść do edycji poszczególnych kategorii które chcemy wypromować na stronie głównej i zaznaczyć opcję Wypromuj na stronie głównej.

Należy również wskazać obrazek, który będzie wyświetlany nad nazwą kategorii.

Obrazki należ przygotować w odpowiednich rozmiarach. System w trakcie wgrywania pliku na serwer nie modyfikuje jego wymiarów.

Kategorie nad listą produktów

Aby włączyć tą opcję należy przejść do Konfiguracja > Wygląd > Lista produktów i zaznaczyć w sekcji Moduły opcję Kategorie.

Nie jest wymagana edycja poszczególnych kategorii. Na liście zawsze będą pobierane podkategorie wyświetlanej kategorii produktów.

W tym przypadku boksów, podkategorie nie są wyświetlane.